Quantcast
ProMotion Arts LogoMga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
· home · services · about us · technology · links of interest · contact us
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Medical Specialties
Anesthesiology
Cancer
Cardiology
Dentistry
Emergency Medicine
Gastroenterology
Neurology/Neurosurgery
Ob/Gyn
Orthopedics
Pediatrics
Personal Injury
Plastic Surgery
Surgery
Urology/Nephrology
Account
Administrator Login
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Mga Paso sa Balat
More Like ThisAdd To Lightbox exhR0005_tgl Enlarge Share
Need Additional Information?

Order by phone: 206.938.0348 or By email: info@promotionlegal.com
Item #exhR0005_tglSource #1169

Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng una, ikalawa at ikatlong antas ng pagkapaso ng balat na umaapekto sa epidermis, dermis, tisyung subcutaneous, kalamnan, mga arterya at vein.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Pamumuo ng mga Pressure Sore (Mga Bedsore o Decubitus Ulcer)
Pamumuo ng mga Pressure Sore (Mga Bedsore o Decubitus Ulcer) - exh39175_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Stasyon ng Panganganak ng Presentasyon
Stasyon ng Panganganak ng Presentasyon - exh35292a_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Utak
Anatomiya ng Utak - exh5418a_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pag-andar ng pitiyuwitari glandula na may mga sintomas ng Deficiencies
Pag-andar ng pitiyuwitari glandula na may mga sintomas ng Deficiencies - exh4879_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pamamaraan ng Pulmonary Embolism
Pamamaraan ng Pulmonary Embolism - exhR0026_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tainga
Anatomiya ng Tainga - AQ00008_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: